Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila Kuhmo n. 102 ha Myydään upea, vanhojen männiköiden, kirkasvetisten lampien, saarien ja harjumuodostelmien muodostama yhtenäinen, n. 116 hehtaarin metsätila Kuhmossa. Tilan kiinteistötunnus on 290-415-33-20.  Tällaisia yhtenäisiä, vanhojen metsien ilmentämiä ja pohjaveden vaikutuspiirissä olevia suurikokoisia tiloja tulee myyntiin todella harvoin. Tilalla on runsaasti virkistysarvoja. Puukaupallisen tulon lisäksi monilla kuvioilla on merkittävää kuntannostopotentiaalia. Kaupankohteella sijaitsee useita saaria ja peräti neljä lampea joista Röynilammen vesi on kristallin kirkasta. Katso lisää kuvista ja videosta! Alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa. Rekisteriotteen mukainen pinta-ala on n. 116 hehtaaria, josta metsämaata on noin 102 ha, kitu- ja joutomaata n. 12 ha, muuta maata 1.2 ha ja vesistöjä 2.5 ha. Puuta on Kajaanin Metsäpalvelun toukokuussa 2024 tekemän arvion mukaan 15 100 m³ josta tukkia 5 600 m3 ja kuitua 8 100 m³. Puusto on lähes yksin omaan mäntyä. Välittömiä päätehakkuumahdollisuuksia on arvion mukaan noin 34 hehtaarilla, näistä kertymä arviolta n. 7 175…

Read more

Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila Tuusniemi n. 30.1 ha Kahdessa palstassa oleva kivennäismaavaltainen metsätila Tuusniemellä Juojärven rantamilla. Tilan kasvupaikat ovat pääosin kivennäismaiden tuoreita kankaita.  Metsäarvio tehtiin maastotyönä 27.4.2022 (Kajaanin Metsäpalvelu Oy). Arvion mukaan tilan kokonaispuusto on noin 4 797m³, josta tukkia ~1 230 m³ ja kuitua ~3 560 m³. Keskipuusto metsätalousmaalla on 162 m³/ha ja tämän hetken keskimääräinen vuosikasvu noin 7 m³/ha. Metsät ovat pääosin sekametsiä.  Kehitysluokkajakauma on erinomainen ja painottuu varttuneisiin kasvatusmetsiin, joita on pinta-alasta ~74 %. Loppu on pääosin nuorta kasvatusmetsää. Harvennustarvetta on yhteensä noin 15 hehtaarin pinta-alalla. Lisäksi päätehakkuumahdollisuuksia on noin hehtaarin alalla, joten tilasta on irrotettavissa välittömästi pääomia. Molemmille palstoille on kulkuoikeudet. Pääpalstalla on kattava tieverkosto ja toiselle palstalle menee kevytrakenteinen traktoriura kangasmaita pitkin. Tila sijaitsee osittain rantojensuojeluohjelma-alueella. Suojelualuepäätöksen mukaan metsiä on käsiteltävä metsänhoitosuositusten mukaisesti. Katso suojelualuepäätös -dokumentti “REKISTERIOTTEET” linkin takaa alta. Suojelualuerajaus voi asettaa kuitenkin rajoitteita rantarakentamiselle. Tarjoa viimeistään 3.6. Tarjoukset käsitellään ensimmäisen kerran 4.6.…

Read more

2/2