Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala
Metsätila Kuhmo n. 102 ha

Myydään upea, vanhojen männiköiden, kirkasvetisten lampien, saarien ja harjumuodostelmien muodostama yhtenäinen, n. 120 hehtaarin metsätila Kuhmossa. Tilan kiinteistötunnus on 290-415-33-20. 

Tällaisia yhtenäisiä, vanhojen metsien ilmentämiä ja pohjaveden vaikutuspiirissä olevia suurikokoisia tiloja tulee myyntiin todella harvoin. Tilalla on runsaasti virkistysarvoja. Puukaupallisen tulon lisäksi monilla kuvioilla on merkittävää kuntannostopotentiaalia.

Kaupankohteella sijaitsee useita saaria ja peräti neljä lampea joista Röynilammen vesi on kristallin kirkasta. Katso lisää kuvista ja videosta! Alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa.

Rekisteriotteen mukainen pinta-ala on n. 120 hehtaaria. Metsämaata on noin 102 ha, kitu- ja joutomaata n. 12 ha, muuta maata 1.2 ha ja vesistöjä 2.5 ha.

Puuta on Kajaanin Metsäpalvelun toukokuussa 2024 tekemän arvion mukaan 15 100 josta tukkia 5 600 m3 ja kuitua 8 100 . Puusto on lähes yksin omaan mäntyä.

Välittömiä päätehakkuumahdollisuuksia on arvion mukaan noin 34 hehtaarilla, näistä kertymä arviolta n. 7 175 m3 ja kantorahatulo arviolta 460 000 €. Arvio päätehakkuista seuraavista uudistamiskuluista ja välittömistä taimikonhoitokuluista on noin 30 000 €.

Harvennusmahdollisuuksia on noin 20 hehtaarilla. Näistä kertymäarvio on n. 1 150 ja kantarahatuloarvio n. 42 000 €.

Haltuunottohakkuiden jälkeen pystypuusto on arvion mukaan noin 6 500 .

Metsiä on myös mahdollista käsitellä poimintahakkuin, sillä metsissä on paljon eri-ikäisrakenteisuutta ja lisävaltapuut ja aliskasvos ovat pääosin kasvatuskelpoisia.

Kehitysluokat painottuvat verrattain tasaisesti nuoriin ja varttuneisiin kasvatusmetsiin sekä uudistukypsiin metsiin. T2-taimikoita on n. 14.5 ha.

Kasvupaikat ovat pääosin hiekkaisia kuivahkon ja kuivan kankaan männiköitä.

Tila on hyvin saavutettavissa: Keskeltä menee asfaltoitu tie ja tilaa halkoo kesäkorjuukelpoinen soratie.

Voit ladata XML-tiedoston linkin kautta.

Kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset eivät kuulu kauppaan! Kohdetta rasittaa 50 vuoden vuokra-oikeus (ks. rasitustodistus). Vuokraoikeus koskee rakennusta pihapiireineen.

Ostajan maksettavaksi tulee varainsiirtovero (3% kauppahinnasta), lainhuudastuskulut ja kaupanvahvistajan palkkio.


Kokonais pinta-ala 120 ha
Taimikoiden pinta-ala 14.5 ha
Kokonaispuusto 15 100 m³ 
Kuitupuuta 8 100m³
Tukkipuuta
5 600 m³
Kaava Ei  
Rasitteet ja rajoitukset Kyllä Ks. kiinteistörekisterin karttaote
Kiinnitykset ja rasitukset Kyllä  Vuokraoikeus, ks. rasitustodistus
Tieoikeudet On Ks. kiinteistörekisterin karttaote
Osuus yhteisiin Kyllä Ks. kiinteistörekisterioteTätä kohdetta välittää:

Petri Manninen, MTI, Yrittäjä
p. 0400 179112

petri.manninen@kajaaninmetsa.fi
KAJAANIN METSÄPALVELU LKV