Metsätilan omistusjärjestelyt

METSÄTILAN OMISTUSJÄRJESTELYILLÄ TALOUDELLISTA KANNATTAVUUTTA JA SUJUVUUTTA METSÄN OMISTAMISEEN


Metsätilan sukupolvenvaihdoksiin ja metsätilan omistusjärjestelyihin kannattaa kysyä apua asiantuntijaltamme, sillä saavutettavat hyödyt verotuksessa voivat olla merkittäviä.

Usein metsätila siirtyy seuraavalla sukupolvelle perintönä. Mikäli metsätalouden jatkamiseen nuoremmalla polvella löytyy halua, on useimmiten metsätilan siirtäminen hyvissä ajoin seuraavalle ennen perittävän kuolemaa taloudellisesti kannattava vaihtoehto. Huolellisella suunnittelulla voidaan minimoida saajan ja luopujan veroseuraamukset ja turvata taloudellisesti kannattavan metsätalouden jatkaminen. Määritämme esimerkiksi metsävähennyksen ja metsälahjavähennyksen vaikutuksen saajan verotukseen tulevaisuuden hakkuissa. Voimme muodostaa mahdollisimman realistisen kuvan metsätalouden tuloista ja menoista ajantasaisen metsäsuunnitelman tai avoimen metsävaratiedon perusteella. Teemme puolestasi kannattavuuslaskelman kaupan, lahjaluonteisen kaupan, lahjan ja perinnön välillä.

Mikäli kuolinpesä omistaa metsätilan, on omistusmuoto verotuksellisista syistä perusteltua muuttaa metsäyhtymäksi. Edelleen metsätaloutta voidaan  jatkaa yhtymänä, tai vaihtoehtoisesti metsätila voidaan myydä kokonaan yhtymän osakkaalle tai ulkopuoliselle. Metsäyhtymä on myös mahdollista jakaa jakosopimuksella  siten, että kukin osakkaista saa omistusosuuttaan vastaavan palstan jaettavasta metsätilasta. Tällöin on ensiarvoisen tärkeää, että jaon perusteena on tarkoin maastotyönä tehty tila-arvio. Käytämme jakosopimusten tekoon täysin uudenlaista paikkatietoanalyysiä. Menetelmällämme voimme määrittää jokaisen palstan arvon vastaamaan tarkasti omistusosuutta. Jotta pääsemme alkuun yhteistyössä, teidän tarvitsee tietää vain että omistatte metsää. Kaiken muun me voimme puolestanne selvittää.

Ajantasainen tila-arvio on metsätilan tasapuolisen jakamisen perusta.
Vaihe 1: Metsätilan omistusjärjestelyiden suunnittelu alkaa aina huolellisesti laaditulla tila-arviolla
Metsätilan jakaminen
Vaihe 2: Metsätilan tasapuolinen jakaminen omistusosuuksien suteessa on mahdollista paikkatietoanalyysillämme.
Metsätilan jakasopimus
Vaihe 3: Valmis metstätilan jakoehdotus. Tila on jaettu arvoltaan viiteen yhtä suureen määräosaan omistajien kesken.

 

 

 

 

 

 

 

 

OTA YHTEYTTÄ!

Pekka Manninen p. 044 3141434
pekka.manninen@kajaaninmetsa.fi

Petri Manninen p. 040 017 9112
petri.manninen@kajaaninmetsa.fi

Error: Contact form not found.