Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila Kuhmo n. 102 ha Myydään upea, vanhojen männiköiden, kirkasvetisten lampien, saarien ja harjumuodostelmien muodostama yhtenäinen, n. 120 hehtaarin metsätila Kuhmossa. Tilan kiinteistötunnus on 290-415-33-20.  Tällaisia yhtenäisiä, vanhojen metsien ilmentämiä ja pohjaveden vaikutuspiirissä olevia suurikokoisia tiloja tulee myyntiin todella harvoin. Tilalla on runsaasti virkistysarvoja. Puukaupallisen tulon lisäksi monilla kuvioilla on merkittävää kuntannostopotentiaalia. Kaupankohteella sijaitsee useita saaria ja peräti neljä lampea joista Röynilammen vesi on kristallin kirkasta. Katso lisää kuvista ja videosta! Alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa. Rekisteriotteen mukainen pinta-ala on n. 120 hehtaaria. Metsämaata on noin 102 ha, kitu- ja joutomaata n. 12 ha, muuta maata 1.2 ha ja vesistöjä 2.5 ha. Puuta on Kajaanin Metsäpalvelun toukokuussa 2024 tekemän arvion mukaan 15 100 m³ josta tukkia 5 600 m3 ja kuitua 8 100 m³. Puusto on lähes yksin omaan mäntyä. Välittömiä päätehakkuumahdollisuuksia on arvion mukaan noin 34 hehtaarilla, näistä kertymä arviolta n. 7 175 m3…

Read more

1/1