Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila Tuusniemi n. 30.1 ha Kahdessa palstassa oleva kivennäismaavaltainen metsätila Tuusniemellä Juojärven rantamilla. Tilan kasvupaikat ovat pääosin kivennäismaiden tuoreita kankaita.  Metsäarvio tehtiin maastotyönä 27.4.2022 (Kajaanin Metsäpalvelu Oy). Arvion mukaan tilan kokonaispuusto on noin 4 797m³, josta tukkia ~1 230 m³ ja kuitua ~3 560 m³. Keskipuusto metsätalousmaalla on 162 m³/ha ja tämän hetken keskimääräinen vuosikasvu noin 7 m³/ha. Metsät ovat pääosin sekametsiä.  Kehitysluokkajakauma on erinomainen ja painottuu varttuneisiin kasvatusmetsiin, joita on pinta-alasta ~74 %. Loppu on pääosin nuorta kasvatusmetsää. Harvennustarvetta on yhteensä noin 15 hehtaarin pinta-alalla. Lisäksi päätehakkuumahdollisuuksia on noin hehtaarin alalla, joten tilasta on irrotettavissa välittömästi pääomia. Molemmille palstoille on kulkuoikeudet. Pääpalstalla on kattava tieverkosto ja toiselle palstalle menee kevytrakenteinen traktoriura kangasmaita pitkin. Tila sijaitsee osittain rantojensuojeluohjelma-alueella. Suojelualuepäätöksen mukaan metsiä on käsiteltävä metsänhoitosuositusten mukaisesti. Katso suojelualuepäätös -dokumentti “REKISTERIOTTEET” linkin takaa alta. Suojelualuerajaus voi asettaa kuitenkin rajoitteita rantarakentamiselle. Tarjoa viimeistään 3.6. Tarjoukset käsitellään ensimmäisen kerran 4.6.…

Read more

1/1