Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala
Metsätila Siikalatva, Kestilä 28 ha

Siikalatvalla Kestilässä lähellä Vuolijoen rajaa myynnissä reilun kokoinen, puustoinen metsätila. Tilan metsät ovat pääosin vanhoihin peltoihin istutettuja raudus- ja hieskoivikoita sekä rämemänniköitä. Taimikot ovat varttuneita ja hyvässä kasvussa olevia, pääosin mäntyvaltaisia kangasmaan kuvioita. 

Tämä tila soveltuu erinomaisesti metsänomistajalle, jolla pysyy saha kädessä, sillä kiireellistä hoitoa tarvitsevia taimikoita on pari kuviota.

Metsät on mitattu maastotöin Kajaanin Metsäpalvelun toimesta.

Kokonaispuusto on n. 2 230 m³ joka on lähes täysin kuitu-/energiapuuta. Viljelykoivikot ovat kovassa kasvun vaiheessa ja kaipaavat harventamista.

Tila on hyvin saavutettavissa, sillä kesäkorjuukelpoinen tie kulkee palstan läpi. Kääntöpaikan petraaminen tilalla olisi suotavaa ennen hakkuiden aloittamista.

Kivennäismaiden kasvupaikat ovat ravinteisuudeltaan valtaosin tuoreita tai lehtomaisia kankaita. Turvemaat ovat karumpia, isoin turvemaakuvio on kasvultaan kitumaan tasoinen.

Tila rajautuu Mulkuanjokeen. Rakentaminen joen rannalle vaatii poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun hakemista. Joessa on tilan kohdalla sekä suvantoa että koskea.

Tilalla sijaitsee kaksi latoa, jotka myyjä on suunnitellut purkavansa ennen kauppaa.

Kulkuoikeudet ovat kunnossa (ks. kiinteistörekisterin karttaote). Tiestö on hyvä ja kestää puun korjuun kuivaan kesäaikaan.

Kiinteistöllä on osuudet yhteisiin alueisiin

1) Yhteinen vesialue 791-402-876-9 TALON NRO 35 YHT. VESIALUE

Tarjoa sähköpostilla pekka.manninen@kajaaninmetsa.fi tai yllä olevan “Tee tarjous” -linkin kautta. 

Ostajan maksettavaksi tulee kaupanvahvistajan palkkio (128 €), varainsiirtovero (3% kauppahinnasta) sekä lainhuudatusmaksu (161 €).


Kokonais pinta-ala 28.9 ha
Taimikoiden pinta-ala 4.4 ha
Kokonaispuusto 2 223 m³ 
Kuitupuuta 1 841 m³
Tukkipuuta
66 m³
Kaava Ei  
Kiinteistövero Ei  
Yksityistiemaksut Ei  
Rasitteet ja rajoitukset Ei  
Kiinnitykset ja rasitukset Ei  
Tieoikeudet On Ks. kiinteistörekisterin karttaote
Osuus yhteisiin On Lueteltu yllä
Tätä kohdetta välittää:

Pekka Manninen, MMM, LKV

Pekka Manninen (MMM, LKV, Kaupanvahvistaja)
044 3141434
pekka.manninen@kajaaninmetsa.fi
KAJAANIN METSÄPALVELU LKV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *