Puun tukkiosuus ja rungon apteeraus

Tukkiosuuslaskurilla voit määrittää rungon laskennallisen tilavuuden, tukkitilavuuden sekä optimaalisen katkonnan tukkisaannon maksimoimiseksi. Laskuri käyttää syöttötietoina puun pituutta, rinnankorkeusläpimittaa ja ikää. Ikää käytetään puun runkomuotokehityksen mallintamiseen. Laskuri apteeraa rungon annettujen mittojen mukaisesti siten, että kuidun osuus minimoituu. 

Lataa ilmainen Excel-pohjainen laskuri klikkaamalla: