Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala
Metsätila Sotkamo 104.3 ha

TARJOUKSET KÄSITTELYSSÄ…

Loistava sijoituskohde isoja hyvin saavutettavia palstoja arvostavalle. 

Eteläisen Sotkamon hyvillä kasvumailla sijaitseva monipuolisen kehitysluokkajauman metsätila runsailla hakkuumahdollisuuksilla ja kovalla arvokasvulla. Metsät ovat valtaosin kasvuisilla tuoreen kankaan kivennäismailla ja kuivahkon kankaan turvemailla. Pinta-alasta varttuneita kasvatusmetsiä on 39 hehtaaria, nuoria kasvatusmetsiä ja uudistuskypsiä metsiä on noin 9 hehtaaria kumpaakin. Metsämaan pinta-alasta varttuneita hyvälaatuisia havupuutaimikoita on noin 39 hehtaaria.

Pakettipellot ovat pääosin metsittyneet luontaisesti osin koivulle ja osin männylle. Tilan läpi virtaa Niprajoki, mikä voi asettaa rajoituksia ranta-alueiden metsien käsittelylle.

Kiinteistön neljästä palstasta kolme sijaitsee yleisen tien varrella.

Metsätilasta on tehty maastotarkistettu arvio joulukuussa 2020 (Kajaanin Metsäpalvelu). Kysy välittäjältä maastotarkistettua XML-tiedostoa.

Tarjoukset käsitellään ensimmäisen kerran 1.6.2021. Tarjousten on oltava voimassa 15.6.2021 saakka.


Kokonais pinta-ala 108.9 ha
Taimikoiden pinta-ala 45 ha
Kokonaispuusto 9 427 m³
Kuitupuuta 5 991 m³
Tukkipuuta 2 453 m³
Kaava   Ei kaavaa
     
Rasitteet ja rajoitukset Ei  
Kiinnitykset ja rasitukset Ei  
Tieoikeudet On Lisätietoja >>
Osuus yhteisiin On Lisätietoja >>

Tätä kohdetta välittää:

Pekka Manninen, MMM, LKV

Pekka Manninen (MMM, LKV, Kaupanvahvistaja)
044 3141434
pekka.manninen@kajaaninmetsa.fi
KAJAANIN METSÄPALVELU LKV