myytävä metsätila metsätilan myynti paltamo pieni aplo metsätila Pieni-Aplo kuolinpesä metsänhoitoyhdistys mhy kainuu metsätila lkv metsä lkv

Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila Paltamo n. 60 ha Myydään runsaiden välittömien hakkuutulojen metsäsijoituskohde, kantatila kiinteistöstä Pieni-Aplo 578-405-14-37. Tämä on kaikin puolin erinomainen metsätila: Runsaasti välitöntä kassavirtaa, rehevät kasvupohjat, iso ja selkeä tilarakenne sekä hyvä saavutettavuus. Välittömiä päätehakkuumahdollisuuksia on yli 20 hehtaaria ja harvennusmahdollisuuksia noin 23 hehtaaria. Kertymä näiltä hakkuilta on arviolta yli 5 000 m³ , joten tilan ostaja pääsee neuvottelemaan puunostajien kanssa poikkeuksellisen ison leimikkokokonaisuuden myynnistä. Tilan metsät on runsaspuustoisia, tilan metsämaiden keskipuusto on 150 m3. Kokonaispuusto on toukokuussa 2023 suoritetun kuvioittaisen maastoarvion mukaan hieman vajaa 10 000 m³ (kesän 2023 kasvu on laskettu simulointiohjelmalla) . Kehitysluokat painottuvat varttuneisiin kasvatusmetsiin. Taimikoita on noin 12 hehtaaria. Taimikot ovat hyvässä kasvussa ja vaativat tulevina vuosina hoitotoimenpiteitä. Tila sijaitsee hyvän kasvun alueella, ja kasvupaikat ovatkin pääosin tuoreita tai lehtomaisia, kangasmaiden metsiä. Tila on hyvin saavutettavissa kesäkorjuukelpoista tietä pitkin ja tilan peräpäähän menee talvihakkuita hyvin palveleva talvitie. Virkistysarvoja suuren pinta-alan lisäksi on runsaansti,…

Read more

Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila Siikalatva, Kestilä 28 ha Siikalatvalla Kestilässä lähellä Vuolijoen rajaa myynnissä reilun kokoinen, puustoinen metsätila. Tilan metsät ovat pääosin vanhoihin peltoihin istutettuja raudus- ja hieskoivikoita sekä rämemänniköitä. Taimikot ovat varttuneita ja hyvässä kasvussa olevia, pääosin mäntyvaltaisia kangasmaan kuvioita.  Tämä tila soveltuu erinomaisesti metsänomistajalle, jolla pysyy saha kädessä, sillä kiireellistä hoitoa tarvitsevia taimikoita on pari kuviota. Metsät on mitattu maastotöin heinäkuussa 2023. Kokonaispuusto on n. 1 850 m³ joka on lähes täysin kuitupuuta. Viljelykoivikot ovat kovassa kasvun vaiheessa ja kaipaavat harventamista. Tila on hyvin saavutettavissa, sillä kesäkorjuukelpoinen tie kulkee palstan läpi. Kääntöpaikan petraaminen tilalla olisi suotavaa ennen hakkuiden aloittamista. Kivennäismaiden kasvupaikat ovat ravinteisuudeltaan valtaosin tuoreita tai lehtomaisia kankaita. Turvemaat ovat karumpia, isoin turvemaakuvio on kasvultaan kitumaan tasoinen. Tila rajautuu Mulkuanjokeen. Rakentaminen joen rannalle vaatii poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun hakemista. Joessa on tilan kohdalla sekä suvantoa että koskea. Tilalla sijaitsee kaksi latoa, jotka myyjä on suunnitellut purkavansa ennen kauppaa.…

Read more

Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila/maatila Oulu n. 311 ha   Tarjoukset käsittelyssä, tarjousten tehneisiin ollaan yhteydessä pian. Myydään isokokoinen metsätila Oulun Yli-Kiimingin Nuorittassa. Koko tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 417.9 ha, josta metsämaata n. 311 ha, kitumaata n. 65 ha, joutomaata n. 33 ha ja viljelysmaata n. 10 ha.  Loppu on pääasiassa tiestöä. Tilalla on runsaasti välittömiä hakkuumahdollisuuksia. HUOM! Mikäli haluat osallistua rakennusten näyttöön, ole välittäjään yhteydessä, mikäli ilmoittautumisia näyttöön ei tule, ei näyttöä pidetä. Muutoin näyttö pidetään 9.12 kello 12. Kohde myydään ensisijaisesti kokonaisuutena, mutta metsistä ja rakennuksista on myös mahdollista tarjota erikseen. Mikäli olette kiinnostuneet koko kiinteistöstä (metsät + rakennukset), tarjoukseen pyydetään erittelemään hinta: 1. kantatilalle (metsät ja pellot ilman Hetekylän asfaltoidun tien ja Nuorittajoen väliin jäävää pihapiiripalstaa ks. karttaliite kuvista)2. Hetekylän asfaltoidun tien ja Nuorittajoen väliin jäävälle pihapiiripalstalle ks. karttaliite kuvista * Pihapiiripalstan pinta-ala on n. 5.3 ha, josta metsämaata pinta-ala n. 2 ha (metsä lähes koko…

Read more

Metsätila Sijaintikunta Lomarakennustontti ja metsätila Kajaani Oulujärven Käkilahden rannalla kaavan mukainen lomarakennuspaikka ja reilun kokoinen puustoinen metsäpalsta osoitteesa Siirtolantie 50b, Kajaani, Vuolijoki. Kohteen kiinteistötunnus on 205-416-10-7. Etäisyydet: Oulu 130 km, Kajaani 50 km, Vuolijoki 6 km. Ranta avautuu pohjoiseen päin. Ranta on matala ja ruovikkoinen. ELY-keskuksen antaman lausunnon mukaan ruoppaaminen on mahdollista. Kohteella sijaitsevat purkukuntoisena myytävät rakennukset. Sauna ja pihavarasto on tehty pelkkahirrestä, päärakennus kappaletavarasta. Päärakennuksen huoneistoala on rakennuslupapiirosten mukaisesti 42 m² ja saunan huoneistoala 8 m2. Rakennusten pinta-aloja ei ole tarkistusmitattu ja ne voivat poiketa rakennuslupadokumenteissa esitellyistä. Kajaanin kaupungin antaman selvityksen mukaan uusi rakennus voidaan rakentaa vanhojen rakennusten paikalle, mikäli kaavan mukainen rakennuspaikka ei sovellu rakentamiseen.  Alueella on voimassa Oulujärven rantayleiskaava – Vuolijokisuun osa-alue. Kaavamääräysten mukaan rakennuspaikalle saa rakentaa enintään kolme erillistä kerrosalaan laskettavaa rakennusta, yhteispinta-alaltaan 150 m² (lomarakennus kerrosalaltaan max 100 m2 ja sauna- ja talousrakennukset kerrosalaltaan max. 50 m²).  Myyntikohteella on valmiina sähkö- ja vesijohtoliittymä. Alueella ei…

Read more

4/4