Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila Puolanka 49.3 ha Myydään Törmänmäessä Puolangalla sijaitseva yhtenäinen metsätila. Rekisteriotteen mukainen pinta-ala n. 53.5 ha, karttapinta-ala n. 49.3 ha. Tilan pinta-ala on lähes kokonaan tuoreen kankaan ravinteisuuden kivennäismaita. Tilan kokonaispuusto on elokuussa 2023 tehdyn maastomittauksen mukaan n. 4 450 m3, josta kuitua noin 3 130 m3 ja tukkia n. 1 100 m3. Tieoikeudet myyntikohteella ovat kunnossa ja tilalle menee hyväkuntoinen penkkatie. Tilan metsiä on hoidettu hyvin: esimerkiksi aivan hiljattain on tehty kunnostusojituksia. Metsät ovat kasvatusmetsiä. Taimikoita ei ole ollenkaan, joten tilan ostaja pääsee halutessaan irrottamaan tilalta nopeastikin pääomia. Kysy välittäjältä xml-tiedostoa.  Myyjä pidättää itsellään samalla kiinteistöllä, mutta eri palstalla sijaitsevan tontin määräalana. Ostaja vastaa lohkomiskustannuksista Kaupan kohteelle ei kuulu yhteisalueosuuksia tai erityisiä etuuksia. Kaupan kohde myydään velkavastuista vapaana. Myyjä vastaa omistusaikanaan kiinteistöön kohdistuvan jäljellä olevan metsänparannuslainan maksusta. Tarjoa sähköpostilla petri.manninen@kajaaninmetsa.fi tai yllä olevan “Tee tarjous” -linkin kautta.  Ostajan maksettavaksi tulee kaupanvahvistajan palkkio (120 €), varainsiirtovero…

Read more

Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila Paltamo 4.4 ha Myydään runsaspuustoinen, kirvestä kipeästi kaipaava Oulujärveen rajoittuva tila. Tilan kasvatusmetsät ovat kauttaaltaan harvennuksen tarpeessa.  Tilan kokonaispuusto on toukokuussa 2023 tehdyn maastomittauksen (kasvunlaskennalla laskettu vuoden 2023 kasvu) mukaan n. 700 m3, josta kuitua noin 550 m3. Kasvupaikat ovat tuoreita kankaita. Saavutettavuus on erinomainen, sillä tilan läpi kulkee yleinen tie (korjattu virheellinen teksti tässä, tie ei siis ole asfaltoitu kuten aiemmin oli kirjoitettu). Varttunutta taimikkoa tilalla on 1.1 hehtaaria. Tälle kuviolle taimikonhoito on kiireellinen. Tämä on erinomainen kohde pienen budjetin metsäsijoituskohdetta etsivälle. Metsät on mitattu maastotöin toukokuussa 2023. Kysy välittäjältä xml-tiedostoa.  Huom! Kaupankohteen ja Oulujärven välissä on vesijättöä. Kiinteistö sijaitsee Paltamon Oulujärven/Neuvosenniemen yleiskaavan alueella. Kohteella on kaavamerkintä M, eli kaavassa alue on merkitty metsätalousmaaksi. Kiinteistöön kuuluu osuudet yhteisiin alueisiin: 1) Yhteinen vesialue 578-876-1-1 Kiehimänsuu-Kivesjärvi-Melalahti (useassa kunnassa)Osuuden suuruus: 0,007000 / 46,4998002) Yhteinen maa-alue 578-878-1-1 Yht.maa-alue Osuuden suuruus: 0,003500 / 23,249900 Tarjoa sähköpostilla petri.manninen@kajaaninmetsa.fi tai yllä…

Read more

Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila Siikalatva, Kestilä 28 ha Siikalatvalla Kestilässä lähellä Vuolijoen rajaa myynnissä reilun kokoinen, puustoinen metsätila. Tilan metsät ovat pääosin vanhoihin peltoihin istutettuja raudus- ja hieskoivikoita sekä rämemänniköitä. Taimikot ovat varttuneita ja hyvässä kasvussa olevia, pääosin mäntyvaltaisia kangasmaan kuvioita.  Tämä tila soveltuu erinomaisesti metsänomistajalle, jolla pysyy saha kädessä, sillä kiireellistä hoitoa tarvitsevia taimikoita on pari kuviota. Metsät on mitattu maastotöin heinäkuussa 2023. Kokonaispuusto on n. 1 850 m³ joka on lähes täysin kuitupuuta. Viljelykoivikot ovat kovassa kasvun vaiheessa ja kaipaavat harventamista. Tila on hyvin saavutettavissa, sillä kesäkorjuukelpoinen tie kulkee palstan läpi. Kääntöpaikan petraaminen tilalla olisi suotavaa ennen hakkuiden aloittamista. Kivennäismaiden kasvupaikat ovat ravinteisuudeltaan valtaosin tuoreita tai lehtomaisia kankaita. Turvemaat ovat karumpia, isoin turvemaakuvio on kasvultaan kitumaan tasoinen. Tila rajautuu Mulkuanjokeen. Rakentaminen joen rannalle vaatii poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun hakemista. Joessa on tilan kohdalla sekä suvantoa että koskea. Tilalla sijaitsee kaksi latoa, jotka myyjä on suunnitellut purkavansa ennen kauppaa.…

Read more

Metsätila Sijaintikunta Lomarakennustontti ja metsätila Kajaani Oulujärven Käkilahden rannalla kaavan mukainen lomarakennuspaikka ja reilun kokoinen puustoinen metsäpalsta osoitteesa Siirtolantie 50b, Kajaani, Vuolijoki. Kohteen kiinteistötunnus on 205-416-10-7. Etäisyydet: Oulu 130 km, Kajaani 50 km, Vuolijoki 6 km. Ranta avautuu pohjoiseen päin. Ranta on matala ja ruovikkoinen. ELY-keskuksen antaman lausunnon mukaan ruoppaaminen on mahdollista. Kohteella sijaitsevat purkukuntoisena myytävät rakennukset. Sauna ja pihavarasto on tehty pelkkahirrestä, päärakennus kappaletavarasta. Päärakennuksen huoneistoala on rakennuslupapiirosten mukaisesti 42 m² ja saunan huoneistoala 8 m2. Rakennusten pinta-aloja ei ole tarkistusmitattu ja ne voivat poiketa rakennuslupadokumenteissa esitellyistä. Kajaanin kaupungin antaman selvityksen mukaan uusi rakennus voidaan rakentaa vanhojen rakennusten paikalle, mikäli kaavan mukainen rakennuspaikka ei sovellu rakentamiseen.  Alueella on voimassa Oulujärven rantayleiskaava – Vuolijokisuun osa-alue. Kaavamääräysten mukaan rakennuspaikalle saa rakentaa enintään kolme erillistä kerrosalaan laskettavaa rakennusta, yhteispinta-alaltaan 150 m² (lomarakennus kerrosalaltaan max 100 m2 ja sauna- ja talousrakennukset kerrosalaltaan max. 50 m²).  Myyntikohteella on valmiina sähkö- ja vesijohtoliittymä. Alueella ei…

Read more

4/4