myytävät metsätilat, metsätilan myynti, metsätilat, metsän myyminen, perintömetsän myynti, metsäpalstan myynti, metsää ostavat rahastot, metsätilan kauppa, metsätilan kauppa ilman välittäjää, metsä lkv, metsä

Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila Ilomantsi n. 111 ha Myydään iso, noin 115 hehtaarin metsätila Ilomantsista. Tila sijaitsee yhdessä palstassa lähellä Ilomantsin kirkonkylää. (Rekisteriotteen mukainen pinta-ala on 114.63 ha ja karttapinta-ala n. 112.9 ha) Tilan kiinteistötunnus on  146-432-45-13.  Tilan pinta-alasta metsämaata on n. 111 ha sekä jouto- ja kitumaata n 0.7 ha. Puustoarvio perustuu vuonna 2022 tehtyyn metsäsuunnitelmaan, johon on simuloitu kasvukausien 2022 ja 2023 sekä osa 2024 kasvusta. Arvioin mukainen kokonaispuusto on n. 13 100 m3 josta tukkia n. 3 100 m3 ja kuitua n. 9 500m3. Puuston määrää ei ole kuitenkaan tarkistusmitattu maastotöin, joten ostajan kannattaa tutustua tilaan huolellisesti. [Metsäkeskuksen tuottaman avoimen metsävaratiedon (laserkeilattu vuonna 2022) mukainen kokonaispuusto on n. 14 100 josta tukkia noin 4 250 m3 ja kuitua 9 200 m3]. Puusto on pääasiassa mäntyä. Metsät painottuvat kasvatusmetsiin, sillä ne jakautuvat nuoriin ja varttuneisiin kasvatusmetsiin lähes 50:50 -suhteessa. Kasvupaikat jakautuvat melko tasaisesti tuoreisiin, kuivahkoisiin ja kuiviin…

Read more

myytävät metsätilat, metsätilan myynti, metsätilat, metsän myyminen, perintömetsän myynti, metsäpalstan myynti, metsää ostavat rahastot, metsätilan kauppa, metsätilan kauppa ilman välittäjää, metsä lkv, metsä

Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila Juuka n. 50 ha Erinomainen metsäsijoituskohde aivan Juuan kirkonkylän tuntumassa. Tältä tilalta on saatavissa välittömästä reilusti hakkuutuloja, Puuta on kesäkuussa 2024 tehdyn maastoarvion mukaan n. 5 900 m3 josta tukkia n. 2 100 m3 ja kuitua n. 3 500 m3. Metsätalousmaiden keskipuusto on 117 m3/ha.   [Metsäkeskuksen tuottaman avoimen metsävaratiedon (laserkeilattu vuonna 2022) mukainen kokonaispuusto on n. 6 000 josta tukkia noin 1 950 m3 ja kuitua 3 800 m3]. Pinta-ala on rekisterin mukaan n. 52.8 ha joka on lähes yksinomaan kasvuisaa metsämaata.  Varttuneemmat taimikot on raivattu hiljattain. Nuoremmissa taimikoissa on taimikonhoitotarvetta tulevalla viisivuotiskaudella. Kasvupaikat ovat pääosin tuoreita kangasmaan metsiä. Tältä kohteelta on saatavissa tasaista tulovirtaa: arvio seuraavan kymmenvuotiskauden hakkuutuloista on noin 100 000 euroa ja kehittyy nousevasti sitä seuraavien vuosien aikana kun varttuneet kasvatusmetsät tulevat uudistuskypsään ikään. Tila on hyvin saavutettavissa: tilaa halkoo keskeltä menevä hyväkuntoinen soratie ja suurin osa kuvioista onkin kesäkorjuukelpoisia. Voit ladata…

Read more

myytävät metsätilat, metsätilan myynti, metsätilat, metsän myyminen, perintömetsän myynti, metsäpalstan myynti, metsää ostavat rahastot, metsätilan kauppa, metsätilan kauppa ilman välittäjää, metsä lkv, metsä

Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila Ilomantsi n. 77 ha Myydään iso, noin 88 hehtaarin metsätila Ilomantsista. Tila sijaitsee kahdessa palstassa aivan Ilomantsin kirkonkylän tuntumassa. Puusto on pääosin isommalla palstalla: Ilomantsinjärven rannan luhta-alueella olevalla palstalla ei ole merkittävästi puustoa. Metsämaan kasvupaikat jakautuvat karkeasti 50:50 suhteessa soihin ja kivennäismaihin. Ravinteisuudeltaan puolet tilasta on tuoretta kangasta, n. 8 % lehtomaista ja loput karumpia kasvupaikkoja. Tilan kiinteistötunnus on 146-406-14-10.  Tilan pinta-alasta metsämaata on n. 77 ha, jouto- ja kitumaata n 10.3 ha ja maatalousmaata n. 1 ha. Peltolohkoista ei ole voimassa olevaa kirjallista vuokrasopimusta. Puustoarvio perustuu vuonna 2022 tehtyyn metsäsuunnitelmaan, johon on simuloitu kasvukausien 2022 ja 2023 sekä osa 2024 kasvusta. Suunnittelun jälkeen tehdyt hakkuut on päivitetty metsävaraan. Arvioin mukainen kokonaispuusto on n. 11 600 m3 josta tukkia n. 3 800 m3 ja kuitua n. 7 400 m3. Puuston määrää ei ole kuitenkaan tarkistusmitattu maastotöin, joten ostajan kannattaa tutustua tilaan huolellisesti. [Metsäkeskuksen tuottaman avoimen…

Read more

Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila Kuhmo n. 102 ha Myydään upea, vanhojen männiköiden, kirkasvetisten lampien, saarien ja harjumuodostelmien muodostama yhtenäinen, n. 116 hehtaarin metsätila Kuhmossa. Tilan kiinteistötunnus on 290-415-33-20.  Tällaisia yhtenäisiä, vanhojen metsien ilmentämiä ja pohjaveden vaikutuspiirissä olevia suurikokoisia tiloja tulee myyntiin todella harvoin. Tilalla on runsaasti virkistysarvoja. Puukaupallisen tulon lisäksi monilla kuvioilla on merkittävää kuntannostopotentiaalia. Kaupankohteella sijaitsee useita saaria ja peräti neljä lampea joista Röynilammen vesi on kristallin kirkasta. Katso lisää kuvista ja videosta! Alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa. Rekisteriotteen mukainen pinta-ala on n. 116 hehtaaria, josta metsämaata on noin 102 ha, kitu- ja joutomaata n. 12 ha, muuta maata 1.2 ha ja vesistöjä 2.5 ha. Puuta on Kajaanin Metsäpalvelun toukokuussa 2024 tekemän arvion mukaan 15 100 m³ josta tukkia 5 600 m3 ja kuitua 8 100 m³. Puusto on lähes yksin omaan mäntyä. Välittömiä päätehakkuumahdollisuuksia on arvion mukaan noin 34 hehtaarilla, näistä kertymä arviolta n. 7 175…

Read more

myytävä metsätila metsätilan myynti paltamo pieni aplo metsätila Pieni-Aplo kuolinpesä metsänhoitoyhdistys mhy kainuu metsätila lkv metsä lkv

Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila Paltamo n. 60 ha Myydään runsaiden välittömien hakkuutulojen metsäsijoituskohde, kantatila kiinteistöstä Pieni-Aplo 578-405-14-37. Tämä on kaikin puolin erinomainen metsätila: Runsaasti välitöntä kassavirtaa, rehevät kasvupohjat, iso ja selkeä tilarakenne sekä hyvä saavutettavuus. Välittömiä päätehakkuumahdollisuuksia on yli 20 hehtaaria ja harvennusmahdollisuuksia noin 23 hehtaaria. Kertymä näiltä hakkuilta on arviolta yli 5 000 m³ , joten tilan ostaja pääsee neuvottelemaan puunostajien kanssa poikkeuksellisen ison leimikkokokonaisuuden myynnistä. Tilan metsät on runsaspuustoisia, tilan metsämaiden keskipuusto on 150 m3. Kokonaispuusto on toukokuussa 2023 suoritetun kuvioittaisen maastoarvion mukaan hieman vajaa 10 000 m³ (kesän 2023 kasvu on laskettu simulointiohjelmalla) . Kehitysluokat painottuvat varttuneisiin kasvatusmetsiin. Taimikoita on noin 12 hehtaaria. Taimikot ovat hyvässä kasvussa ja vaativat tulevina vuosina hoitotoimenpiteitä. Tila sijaitsee hyvän kasvun alueella, ja kasvupaikat ovatkin pääosin tuoreita tai lehtomaisia, kangasmaiden metsiä. Tila on hyvin saavutettavissa kesäkorjuukelpoista tietä pitkin ja tilan peräpäähän menee talvihakkuita hyvin palveleva talvitie. Virkistysarvoja suuren pinta-alan lisäksi on runsaansti,…

Read more

Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila Siikalatva, Kestilä 28 ha Siikalatvalla Kestilässä lähellä Vuolijoen rajaa myynnissä reilun kokoinen, puustoinen metsätila. Tilan metsät ovat pääosin vanhoihin peltoihin istutettuja raudus- ja hieskoivikoita sekä rämemänniköitä. Taimikot ovat varttuneita ja hyvässä kasvussa olevia, pääosin mäntyvaltaisia kangasmaan kuvioita.  Tämä tila soveltuu erinomaisesti metsänomistajalle, jolla pysyy saha kädessä, sillä kiireellistä hoitoa tarvitsevia taimikoita on pari kuviota. Metsät on mitattu maastotöin heinäkuussa 2023. Kokonaispuusto on n. 1 850 m³ joka on lähes täysin kuitupuuta. Viljelykoivikot ovat kovassa kasvun vaiheessa ja kaipaavat harventamista. Tila on hyvin saavutettavissa, sillä kesäkorjuukelpoinen tie kulkee palstan läpi. Kääntöpaikan petraaminen tilalla olisi suotavaa ennen hakkuiden aloittamista. Kivennäismaiden kasvupaikat ovat ravinteisuudeltaan valtaosin tuoreita tai lehtomaisia kankaita. Turvemaat ovat karumpia, isoin turvemaakuvio on kasvultaan kitumaan tasoinen. Tila rajautuu Mulkuanjokeen. Rakentaminen joen rannalle vaatii poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun hakemista. Joessa on tilan kohdalla sekä suvantoa että koskea. Tilalla sijaitsee kaksi latoa, jotka myyjä on suunnitellut purkavansa ennen kauppaa.…

Read more

Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila Siikalatva, Kestilä 28 ha Siikalatvalla Kestilässä lähellä Vuolijoen rajaa myynnissä reilun kokoinen, puustoinen metsätila. Tilan metsät ovat pääosin vanhoihin peltoihin istutettuja raudus- ja hieskoivikoita sekä rämemänniköitä. Taimikot ovat varttuneita ja hyvässä kasvussa olevia, pääosin mäntyvaltaisia kangasmaan kuvioita.  Tämä tila soveltuu erinomaisesti metsänomistajalle, jolla pysyy saha kädessä, sillä kiireellistä hoitoa tarvitsevia taimikoita on pari kuviota. Metsät on mitattu maastotöin Kajaanin Metsäpalvelun toimesta. Kokonaispuusto on n. 2 230 m³ joka on lähes täysin kuitu-/energiapuuta. Viljelykoivikot ovat kovassa kasvun vaiheessa ja kaipaavat harventamista. Tila on hyvin saavutettavissa, sillä kesäkorjuukelpoinen tie kulkee palstan läpi. Kääntöpaikan petraaminen tilalla olisi suotavaa ennen hakkuiden aloittamista. Kivennäismaiden kasvupaikat ovat ravinteisuudeltaan valtaosin tuoreita tai lehtomaisia kankaita. Turvemaat ovat karumpia, isoin turvemaakuvio on kasvultaan kitumaan tasoinen. Tila rajautuu Mulkuanjokeen. Rakentaminen joen rannalle vaatii poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun hakemista. Joessa on tilan kohdalla sekä suvantoa että koskea. Tilalla sijaitsee kaksi latoa, jotka myyjä on suunnitellut purkavansa ennen…

Read more

Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila/maatila Oulu n. 311 ha   Tarjoukset käsittelyssä, tarjousten tehneisiin ollaan yhteydessä pian. Myydään isokokoinen metsätila Oulun Yli-Kiimingin Nuorittassa. Koko tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 417.9 ha, josta metsämaata n. 311 ha, kitumaata n. 65 ha, joutomaata n. 33 ha ja viljelysmaata n. 10 ha.  Loppu on pääasiassa tiestöä. Tilalla on runsaasti välittömiä hakkuumahdollisuuksia. HUOM! Mikäli haluat osallistua rakennusten näyttöön, ole välittäjään yhteydessä, mikäli ilmoittautumisia näyttöön ei tule, ei näyttöä pidetä. Muutoin näyttö pidetään 9.12 kello 12. Kohde myydään ensisijaisesti kokonaisuutena, mutta metsistä ja rakennuksista on myös mahdollista tarjota erikseen. Mikäli olette kiinnostuneet koko kiinteistöstä (metsät + rakennukset), tarjoukseen pyydetään erittelemään hinta: 1. kantatilalle (metsät ja pellot ilman Hetekylän asfaltoidun tien ja Nuorittajoen väliin jäävää pihapiiripalstaa ks. karttaliite kuvista)2. Hetekylän asfaltoidun tien ja Nuorittajoen väliin jäävälle pihapiiripalstalle ks. karttaliite kuvista * Pihapiiripalstan pinta-ala on n. 5.3 ha, josta metsämaata pinta-ala n. 2 ha (metsä lähes koko…

Read more

Myydään huutokaupat.comissa talo pihapiireineen Kuhmossa. Huutokaupat.com ilmoituksessa lisätietoja. Tätä kohdetta välittää: Pekka Manninen (MMM, LKV, Kaupanvahvistaja)044 3141434pekka.manninen@kajaaninmetsa.fiKAJAANIN METSÄPALVELU LKV

Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila Puolanka 49.3 ha Myydään Törmänmäessä Puolangalla sijaitseva yhtenäinen metsätila. Rekisteriotteen mukainen pinta-ala n. 53.5 ha, karttapinta-ala n. 49.3 ha. Tilan pinta-ala on lähes kokonaan tuoreen kankaan ravinteisuuden kivennäismaita. Tilan kokonaispuusto on elokuussa 2023 tehdyn maastomittauksen mukaan n. 4 450 m3, josta kuitua noin 3 130 m3 ja tukkia n. 1 100 m3. Tieoikeudet myyntikohteella ovat kunnossa ja tilalle menee hyväkuntoinen penkkatie. Tilan metsiä on hoidettu hyvin: esimerkiksi aivan hiljattain on tehty kunnostusojituksia. Metsät ovat kasvatusmetsiä. Taimikoita ei ole ollenkaan, joten tilan ostaja pääsee halutessaan irrottamaan tilalta nopeastikin pääomia. Kysy välittäjältä xml-tiedostoa.  Myyjä pidättää itsellään samalla kiinteistöllä, mutta eri palstalla sijaitsevan tontin määräalana. Ostaja vastaa lohkomiskustannuksista Kaupan kohteelle ei kuulu yhteisalueosuuksia tai erityisiä etuuksia. Kaupan kohde myydään velkavastuista vapaana. Myyjä vastaa omistusaikanaan kiinteistöön kohdistuvan jäljellä olevan metsänparannuslainan maksusta. Tarjoa sähköpostilla petri.manninen@kajaaninmetsa.fi tai yllä olevan “Tee tarjous” -linkin kautta.  Ostajan maksettavaksi tulee kaupanvahvistajan palkkio (120 €), varainsiirtovero…

Read more

10/28