Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala
Metsätila Outokumpu n. 23.4 ha

Metsätila sijaitsee aivan Outokummun keskustan tuntumassa Kuusjärvellä Kuopio-Joensuu -tien varressa. Tilan kasvupaikat ovat pääosin kivennäismaiden lehtomaisia- (~60%) ja tuoreita kankaita (~40%). 

Metsäarvio tehtiin maastotyönä 27.4.2022 (Kajaanin Metsäpalvelu Oy). Arvion mukaan tilan kokonaispuusto on noin 3 200 m³, josta tukkia ~1250 m³ ja kuitua ~1820 m³. Keskipuusto metsätalousmaalla on 137 m³/ha ja tämän hetken keskimääräinen vuosikasvu 9 m³/ha. Pääpuulaji lähes jokaisella kuviolla on kuusi. 

Kehitysluokkajakauma on erinomainen ja painottuu varttuneisiin kasvatusmetsiin, joita on pinta-alasta ~73 %. Loppu on pääosin nuorta kasvatusmetsää ja varttuneita taimikoita. Vain kuvio 11 on hieman pienempää kuusen taimikkoa.

Harvennustarvetta on yhteensä noin 4 hehtaarin pinta-alalla. Kasvu on harvennetuissa metsissä hyvää ja päätehakkuumahdollisuuksia on paljon lähitulevaisuudessa.

Kasvatusmetsät on valtaosin harvennettu viime vuosina. Harvennusjälki on hyvä ja kasvatettava puusto laadukasta ja hyvässä kasvatusasennossa. Nuorissa metsissä/taimikoissa on jonkun verran kiireellisiä hoitorästejä. Energiapuuhakkuu voisi olla näille kuvioille hyvä vaihtoehto.

Tilalla on liittymä Kuopio-Joensuu -tieltä.

Tässä on erinomainen tila sijoituskohteeksi. Ympärivuotinen saavutettavuus, rehevät kasvupaikat ja hyvä hoitohistoria takaavat varman tuoton pitkälle tulevaisuuteen.

Tarjoa viimeistään 3.6. Tarjoukset käsitellään ensimmäisen kerran 4.6.

Ostajan maksettavaksi tulee kaupanvahvistajan palkkio (120 €), varainsiirtovero (4% kauppahinnasta) sekä lainhuudatusmaksu (144 €).


Kokonais pinta-ala 23.4 ha
Taimikoiden pinta-ala 1.9 ha
Kokonaispuusto 3 209 m³ 
Kuitupuuta 1 820
Tukkipuuta
1 254
Kaava Kyllä  Yleiskaava, metsätalousalue
     
Rasitteet ja rajoitukset Ei  
Kiinnitykset ja rasitukset Ei  
Tieoikeudet On Ks. kiinteistörekisterin karttaote
Osuus yhteisiin On Ks. kiinteistörekisterioteTätä kohdetta välittää:

Pekka Manninen, MMM, LKV

Pekka Manninen (MMM, LKV, Kaupanvahvistaja)
044 3141434
pekka.manninen@kajaaninmetsa.fi
KAJAANIN METSÄPALVELU LKV