Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala
Metsätila Hyrynsalmi 104.2 ha

Reilun kokoinen monipuolisen kehitysluokkajakauman hyvällä hoidolla ollut metsätila kahdessa noin 50 hehtaarin palstassa hyväkasvuisilla Emäjoen rantamailla.

Toinen palsta sijaitsee Viitostien molemmin puolin ja toinen palsta aivan Vanhan viitostien tuntumassa. Viitostien palstalla on valmiit liittymät valtatien molemmille puolille. Palstan takareunaan menee hyvässä kunnossa oleva metsähallituksen ylläpitämä tie.

Tilalla on eri-ikäisiä taimikoita, ensiharvennukseen piakkoin tulevia nuoria havupuuvaltaisia metsiä sekä mäntyvaltaisia ja sekapuustoisia varttuneita kasvatusmetsiä. Tilan varttuneet kasvatusmetsät on harvennettu lähes kauttaaltaan muutamia vuosia sitten ja ovat hyvässä arvokasvun vaiheessa. Hakkuujälki harvennuksilla on hyvä. 

Kasvupaikat ovat pääosin ravinteisuudeltaan tuoreen ja kuivahkon kankaan metsiä. Turvemaita on noin puolet pinta-alasta. Varttuneet männyntaimikot ovat hyvälaatuisia ja hyvässä kasvussa. Nuoret, pääosin lehtomaisella kankaalla kasvavat kuusentaimikot ovat paikoin kärsineet heinätuhoista.

Metsätila myydään kiinteistönä, mutta ostaja ottaa vastattavakseen myyjälle määräalana jäävän talouskeskuksen ja pienen erillispalstan lohkomiskustannukset (1 650 €). Pienellä osalla kaupan kohteesta on voimassa Yleiskaava (105-1151104) (Emäjoen vesistön rantayleiskaava 2/2, kaavamerkintä M, metsätalousalue). Kaupan kohteella on toistaiseksi voimassa oleva metsästysvuokrasopimus paikallisen metsästysseuran kanssa, joka myös pitää riistapeltoa Oravivaaran palstalla.

Tutustu tilan puustoarvioon (Kajaanin Metsäpalvelu, Pekka & Petri Manninen kesäkuussa 2021) ja muihin tietoihin lähemmin liitetiedostoista. Kysy välittäjältä XML-tiedostoa.

Tarjoukset käsitellään ensimmäisen kerran 15.8.2021.

Ostaja vastaa lohkomiskulujen lisäksi kaupanvahvistajan palkkiosta (120 €), lainhuudatusmaksusta (132  €) ja varainsiirtoverosta (4 % kauppahinnasta).


Kokonais pinta-ala n. 107 ha
Taimikoiden pinta-ala 18.2 ha
Kokonaispuusto 8 152 m³
Kuitupuuta 6 244 m³
Tukkipuuta 1 428 m³
Kaava   Emäjoen OYK >>
     
Rasitteet ja rajoitukset On Katso rekisteriotteet
Kiinnitykset ja rasitukset Ei  
Tieoikeudet On Katso rekisteriotteet
Osuus yhteisiin Ei  


Tätä kohdetta välittää:

Pekka Manninen, MMM, LKV

Pekka Manninen (MMM, LKV, Kaupanvahvistaja)
044 3141434
pekka.manninen@kajaaninmetsa.fi
KAJAANIN METSÄPALVELU LKV