Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala
Metsätila Paltamo n. 60 ha

Myydään runsaiden välittömien hakkuutulojen metsäsijoituskohde, kantatila kiinteistöstä Pieni-Aplo 578-405-14-37. Tämä on kaikin puolin erinomainen metsätila: Runsaasti välitöntä kassavirtaa, rehevät kasvupohjat, iso ja selkeä tilarakenne sekä hyvä saavutettavuus.

Välittömiä päätehakkuumahdollisuuksia on yli 20 hehtaaria ja harvennusmahdollisuuksia noin 23 hehtaaria. Kertymä näiltä hakkuilta on arviolta yli 5 000 m³ , joten tilan ostaja pääsee neuvottelemaan puunostajien kanssa poikkeuksellisen ison leimikkokokonaisuuden myynnistä. Tilan metsät on runsaspuustoisia, tilan metsämaiden keskipuusto on 150 m3. Kokonaispuusto on toukokuussa 2023 suoritetun kuvioittaisen maastoarvion mukaan hieman vajaa 10 000 m³ (kesän 2023 kasvu on laskettu simulointiohjelmalla) . Kehitysluokat painottuvat varttuneisiin kasvatusmetsiin. Taimikoita on noin 12 hehtaaria. Taimikot ovat hyvässä kasvussa ja vaativat tulevina vuosina hoitotoimenpiteitä.

Tila sijaitsee hyvän kasvun alueella, ja kasvupaikat ovatkin pääosin tuoreita tai lehtomaisia, kangasmaiden metsiä.

Tila on hyvin saavutettavissa kesäkorjuukelpoista tietä pitkin ja tilan peräpäähän menee talvihakkuita hyvin palveleva talvitie.

Virkistysarvoja suuren pinta-alan lisäksi on runsaansti, sillä tilalla sijaitsee oma lampi sekä avosuo. Omalta maalta voi kesäisin poimia lakat ja syksyisin suolla voi nauttia teeren soitimesta. Lisäksi kaupan kohteella on noin 1.9 hehtaaria viljelysmaita, jotka eivät ole tukikelpoisia tai vuokrattuja.

Junarata halkaisee tilan eteläpään. Radan eteläpuolelle jäävällä, n. 5 hehtaarin alueella puuta on noin 600 m³. Pyydä välittäjältä XML-tiedosto.

Kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset eivät kuulu kauppaan! Myyjä pidättää itsellään määräalana kaksi talopalstaa, yhteispinta-alaltaan noin 18.3 hehtaaria. 

Ostajan maksettavaksi tulee varainsiirtovero (3% kauppahinnasta), lainhuudastuskulut ja kaupanvahvistajan palkkio.


Kokonais pinta-ala 79 ha
Taimikoiden pinta-ala 12.5 ha
Kokonaispuusto 9 873 m³ 
Kuitupuuta 5 249 m³
Tukkipuuta
3 841 m³
Kaava Ei  
Rasitteet ja rajoitukset Kyllä Ks. kiinteistörekisterin karttaote
Kiinnitykset ja rasitukset Ei  
Tieoikeudet On Ks. kiinteistörekisterin karttaote
Osuus yhteisiin Ei Emätilalla ei ole osuuksia


 • metsäsijoitus metsän myynti metsä lkv metsätilan kauppa perikunnan metsä metsäsijoittaminen metsätilat metsänhoitoyhdistys metsä lkv metsärahasto
 • myytävä metsätila metsätilan myynti paltamo pieni aplo metsätila Pieni-Aplo kuolinpesä metsänhoitoyhdistys mhy kainuu metsätila lkv metsä lkv
 • metsäsijoitus metsän myynti metsä lkv metsätilan kauppa perikunnan metsä metsäsijoittaminen metsätilat metsänhoitoyhdistys metsä lkv metsärahasto
 • metsäsijoitus metsän myynti metsä lkv metsätilan kauppa perikunnan metsä metsäsijoittaminen metsätilat metsänhoitoyhdistys metsä lkv metsärahasto
 • metsäsijoitus metsän myynti metsä lkv metsätilan kauppa perikunnan metsä metsäsijoittaminen metsätilat metsänhoitoyhdistys metsä lkv metsärahasto
 • metsäsijoitus metsän myynti metsä lkv metsätilan kauppa perikunnan metsä metsäsijoittaminen metsätilat metsänhoitoyhdistys metsä lkv metsärahasto
 • metsäsijoitus metsän myynti metsä lkv metsätilan kauppa perikunnan metsä metsäsijoittaminen metsätilat metsänhoitoyhdistys metsä lkv metsärahasto
 • metsäsijoitus metsän myynti metsä lkv metsätilan kauppa perikunnan metsä metsäsijoittaminen metsätilat metsänhoitoyhdistys metsä lkv metsärahasto
 • metsäsijoitus metsän myynti metsä lkv metsätilan kauppa perikunnan metsä metsäsijoittaminen metsätilat metsänhoitoyhdistys metsä lkv metsärahasto
 • metsäsijoitus metsän myynti metsä lkv metsätilan kauppa perikunnan metsä metsäsijoittaminen metsätilat metsänhoitoyhdistys metsä lkv metsärahasto
 • metsäsijoitus metsän myynti metsä lkv metsätilan kauppa perikunnan metsä metsäsijoittaminen metsätilat metsänhoitoyhdistys metsä lkv metsärahasto
 • metsäsijoitus metsän myynti metsä lkv metsätilan kauppa perikunnan metsä metsäsijoittaminen metsätilat metsänhoitoyhdistys metsä lkv metsärahasto
 • metsäsijoitus metsän myynti metsä lkv metsätilan kauppa perikunnan metsä metsäsijoittaminen metsätilat metsänhoitoyhdistys metsä lkv metsärahasto


Tätä kohdetta välittää:

Petri Manninen (Mti, TJ)
0400 179 112
petri.manninen@kajaaninmetsa.fi
KAJAANIN METSÄPALVELU LKV