Hannusrannantie 590
Hannusranta, Oulujärvi

KAJAANI

Määräala Sijaintikunta
Lomarakennustontti ja metsätila Kajaani

Noin 12 kilometrin päässä Kajaanin keskustasta Hannusrannan ja Jormuanlahden osayleiskaavan alueella RA-kaavamerkinnällä oleva lomarakennuspaikka Oulujärven rantamilla (rannan ja järven välissä vesijättöä) sekä noin kolmen hehtaarin puuhapalsta.

Tontti aukeaa hienosti Paltaselälle päin ilta-auringon suuntaan, vaikkakin tällä valoisalla paikalla auringon paistetta riittää myös päiväsaikaan.

Kohde myydään määräalana. Ostaja ottaa vastattavakseen lohkomiskustannukset.

Tontilla ei ole sähköliittymää, mutta sähköliittymä on mahdollista hankkia Kajaven voimassa olevan vyöhykehinnoittelun kustannuksilla (Kajaven antaman selvityksen mukaan kohteella käytetään vyöykkeen 1 hinnoittelua, 4 100 €/liittymä).

Myyntikohteella on noin 3 hehtaaria rehevän kasvupohjan metsämaata, pääosin nuorta ja varttunutta kuusentaimikkoa/nuorta kasvatusmetsää, mutta myös jonkin verran uudistuskypsää metsää. Kokonaispuusto on arviolta 140 m³, pääosin erikokoista kuusta, koivua ja haapaa, eli myös polttopuut saa pitkäksi aikaa omasta takaa!

Kohde rajoittuu Hannusrannantiehen, joka on yleinen tie.

Rakentamisen määrä: Kajaanin kaupungin rakennusjärjestys

Lomarakentamisen ja asuinrakentamisen määrä ranta-alueella

Ranta-alueella samalle rakennuspaikalle ja samaan pihapiiriin saa rakentaa enintään yhden 2-kerroksisen ja kaksi-asuntoisen loma-asunnon ja enintään 30 krs-m2 saunarakennuksen. Kaksi-asuntoisen loma-asunnon sijasta saa rakentaa yksi-asuntoisen enin-tään 2-kerroksisen loma-asunnon ja toisen 2-kerroksisen loma-asunnon enintään 50 krs-m2 rakennusoikeuden puitteissa. Päärakennuksen lisäksi talousrakennuksia saa rakentaa enintään 5 kpl.

Ranta-alueella lomarakentamisen enimmäiskerrosala rakennuspaikalla saa olla 7 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 250 m2. Loma-asunnon enimmäiskerrosala saa olla 170 m². Asuinrakentamisen enimmäiskerrosala saa olla 10 % rakennuspaikan pinta-alasta.


Kokonais pinta-ala n. 3.2 ha
Taimikoiden pinta-ala 1.7 ha
Kokonaispuusto 140 m³
Sähköliittymä Ei
Vesijohtoliittymä Ei
Viemäriliittymä Ei
Oma kaivo Ei
Kaava   Jormuanlahden/Hannusrannan OYK >
     
Rasitteet ja rajoitukset On Tieoikeus k10513/5m (ks. kiinteistörekisterin karttaote )
Kiinnitykset ja rasitukset Ei  
Tieoikeudet On Kohde rajoittuu yleiseen tiehen
Osuus yhteisiin On Pinta-alojen suhteessa


Ladattavat aineistot:


Tätä kohdetta välittää:

Pekka Manninen, MMM, LKV

Pekka Manninen (MMM, LKV, Kaupanvahvistaja)
044 3141434
pekka.manninen@kajaaninmetsa.fi
KAJAANIN METSÄPALVELU LKV