Hannusrannantie 590
Hannusranta, Oulujärvi

KAJAANI

Määräala Sijaintikunta
Lomarakennustontti, saari ja metsätila Kajaani

Noin 12 kilometrin päässä Kajaanin keskustasta Hannusrannan ja Jormuanlahden osayleiskaavan alueella RA-kaavamerkinnällä oleva lomarakennuspaikka Oulujärven rantamilla (rannan ja järven välissä vesijättöä). Rakennuspaikan edustalla on myyntikohteelle kuuluva Muuraussaari (kaavamerkinnällä MY, Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja) sekä noin kolmen hehtaarin puuhapalsta.

Tontti aukeaa hienosti Paltaselälle päin ilta-auringon suuntaan, vaikkakin tällä valoisalla paikalla auringon paistetta riittää myös päiväsaikaan.

Kohde myydään kahtena määräalana, sillä saari ja mantereen puolen palsta ovat eri kiinteistöillä. Ostaja ottaa vastattavakseen lohkomiskustannukset (1 090 € + 1 350 €)

Tontilla ei ole sähköliittymää, mutta sähköliittymä on mahdollista hankkia Kajaven voimassa olevan vyöhykehinnoittelun kustannuksilla (Kajaven antaman selvityksen mukaan kohteella käytetään vyöykkeen 1 hinnoittelua, 4 100 €/liittymä).

Myyntikohteella on noin 3 hehtaaria rehevän kasvupohjan metsämaata, pääosin nuorta ja varttunutta kuusentaimikkoa/nuorta kasvatusmetsää, mutta myös jonkin verran uudistuskypsää metsää. Kokonaispuusto on arviolta 140 m³, pääosin erikokoista kuusta, koivua ja haapaa, eli myös polttopuut saa pitkäksi aikaa omasta takaa!

Kohde rajoittuu Hannusrannantiehen, joka on yleinen tie.

Rakentamisen määrä: Kajaanin kaupungin rakennusjärjestys

Lomarakentamisen ja asuinrakentamisen määrä ranta-alueella

Ranta-alueella samalle rakennuspaikalle ja samaan pihapiiriin saa rakentaa enintään yhden 2-kerroksisen ja kaksi-asuntoisen loma-asunnon ja enintään 30 krs-m2 saunarakennuksen. Kaksi-asuntoisen loma-asunnon sijasta saa rakentaa yksi-asuntoisen enin-tään 2-kerroksisen loma-asunnon ja toisen 2-kerroksisen loma-asunnon enintään 50 krs-m2 rakennusoikeuden puitteissa. Päärakennuksen lisäksi talousrakennuksia saa rakentaa enintään 5 kpl.

Ranta-alueella lomarakentamisen enimmäiskerrosala rakennuspaikalla saa olla 7 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 250 m2. Loma-asunnon enimmäiskerrosala saa olla 170 m². Asuinrakentamisen enimmäiskerrosala saa olla 10 % rakennuspaikan pinta-alasta.


Kokonais pinta-ala n. 3.2 ha
Taimikoiden pinta-ala 1.7 ha
Kokonaispuusto 140 m³
Sähköliittymä Ei
Vesijohtoliittymä Ei
Viemäriliittymä Ei
Oma kaivo Ei
Kaava   Jormuanlahden/Hannusrannan OYK >
     
Rasitteet ja rajoitukset On Tieoikeus k10513/5m (ks. kiinteistörekisterin karttaote )
Kiinnitykset ja rasitukset Ei  
Tieoikeudet On Kohde rajoittuu yleiseen tiehen
Osuus yhteisiin On Pinta-alojen suhteessa


Ladattavat aineistot:


Tätä kohdetta välittää:

Pekka Manninen, MMM, LKV

Pekka Manninen (MMM, LKV, Kaupanvahvistaja)
044 3141434
pekka.manninen@kajaaninmetsa.fi
KAJAANIN METSÄPALVELU LKV