Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala
Metsätila Kuhmo n. 37.2 ha

Kuhmon Katermassa hyvin saavutettavissa oleva metsätila. Tilan metsämaat sijaitsevat pääosin tiestön varsilla ja tilalla onkin kattava tieverkko. Kasvupaikat ovat pääosaltaan kuivahkoja kankaita. Tämä alue on Kainuun parhaita seutuja, sillä korkeus merenpinnasta on maltillinen ja suurten järvien läheisyys tasoittaa ilmastoa ja vaikuttaa metsänkasvuun suotuisasti.

Metsiä on hoidettu hyvin ja valtaosa metsistä on harvennettu suositusten mukaisesti odottamaan päätehakkuuta. Tilalla on vajaa pari hehtaaria avohakkuualoja jotka olisi syytä uudistaa. Tällä tilalla on myös virkistysarvoja. Keskellä tilaa sijaitsee laaja, vajaan kymmenen hehtaarin avosuo, joka vaihettuu reunoiltaan ojitetuiksi rämeiksi.

Metsäarvio tehtiin maastotyönä toukokuussa 2023. Arvion mukaan tilan kokonaispuusto on noin  2 672 m³, josta tukkia ~540 m³ ja kuitua ~2 010 m³. Keskipuusto metsätalousmaalla on 56 m³/ha.

Kehitysluokkajakauma painottuu vartuneisiin, noin  50-60 -vuotiaisiin metsiin, joissa arvokasvu on kovimmillaan. Kuitupuuta siirtyy tukkipuuksi läpimitan kasvaessa. Tämä kohde on erinomainen pitkäjänteiselle ja tasaisesti tuottavaa metsäsijoituskohdetta etsivälle sijoittajalle

Laskennallinen tuotto arviolta tässä sijoituskohteessa on pyyntihinnalla 4 %, kun laskentaan käytetään puun tämän hetken keskimääräisiä pystykaupan bruttohintoja ja laskentaperiodina 100 vuotta. Laskentaskenaariossa metsiä hoidetaan Tapion hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti.

Kulkuoikeudet ovat kunnossa (ks. kiinteistörekisterin karttaote). Tiestö on hyvä ja kestää puun korjuun kuivaan kesäaikaan. Kiinteistöllä on rekisteriotteeseen merkitty puutavaran lastauspaikka, jota tiekunnan osakkaat on oikeutettu rekisteriotteen mukaisesti käyttämään.

Kiinteistöllä ei ole osuuksia yhteisiin alueisiin. Kohteella on kiinnityksiä. Kiinnityksiin kohdistuvat panttikirjat tullaan vapauttamaan ja kohde myydään vapaana kaikista velkavastuista.

Tee tarjous sähköpostitse osoitteeseen petri.manninen@kajaaninmetsa.fi

Tarjoa viimeistään 21.6. Tarjoukset käsitellään ensimmäisen kerran 22.6.

Ostajan maksettavaksi tulee kaupanvahvistajan palkkio (120 €), varainsiirtovero (4% kauppahinnasta) sekä lainhuudatusmaksu (151 €).


Kokonais pinta-ala 50.2 ha
Taimikoiden pinta-ala 0.6 ha
Kokonaispuusto 2 672 m³ 
Kuitupuuta 2 010 m³
Tukkipuuta
540 m³
Kaava Ei  
     
Rasitteet ja rajoitukset On Puutavan lastauspaikka ks. kiint.rek
Kiinnitykset ja rasitukset On Kyllä, puretaan kaupan yhteydessä
Tieoikeudet On Ks. kiinteistörekisterin karttaote
Osuus yhteisiin Ei  
Tätä kohdetta välittää:

Petri Manninen, mti
0400 179 112
petri.manninen@kajaaninmetsa.fi
KAJAANIN METSÄPALVELU LKV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *