Siirtolantie 50b

Pajuniemi, 205-416-10-7
Oulujärvi, Käkilahti

Kajaani Vuolijoki

Metsätila Sijaintikunta
Lomarakennustontti ja metsätila Kajaani

Oulujärven Käkilahden rannalla kaavan mukainen lomarakennuspaikka ja reilun kokoinen puustoinen metsäpalsta osoitteesa Siirtolantie 50b, Kajaani, Vuolijoki.

Kohteen kiinteistötunnus on 205-416-10-7.

Etäisyydet: Oulu 130 km, Kajaani 50 km, Vuolijoki 6 km.

Ranta avautuu pohjoiseen päin. Ranta on matala ja ruovikkoinen. ELY-keskuksen antaman lausunnon mukaan ruoppaaminen on mahdollista.

Kohteella sijaitsevat purkukuntoisena myytävät rakennukset. Sauna ja pihavarasto on tehty pelkkahirrestä, päärakennus kappaletavarasta. Päärakennuksen huoneistoala on rakennuslupapiirosten mukaisesti 42 m² ja saunan huoneistoala 8 m2. Rakennusten pinta-aloja ei ole tarkistusmitattu ja ne voivat poiketa rakennuslupadokumenteissa esitellyistä. Kajaanin kaupungin antaman selvityksen mukaan uusi rakennus voidaan rakentaa vanhojen rakennusten paikalle, mikäli kaavan mukainen rakennuspaikka ei sovellu rakentamiseen. 

Alueella on voimassa Oulujärven rantayleiskaava – Vuolijokisuun osa-alue. Kaavamääräysten mukaan rakennuspaikalle saa rakentaa enintään kolme erillistä kerrosalaan laskettavaa rakennusta, yhteispinta-alaltaan 150 m² (lomarakennus kerrosalaltaan max 100 m2 ja sauna- ja talousrakennukset kerrosalaltaan max. 50 m²). 

Myyntikohteella on valmiina sähkö- ja vesijohtoliittymä. Alueella ei ole viemäriverkostoa

Kohteen metsämaiden metsätaloudellinen arvo on heinäkuussa 2021 tehdyn maastoarvioinnin (puuston kasvu on simuloitu vuoteen 2023) perusteella noin 25 000 euroa. Puustosta tukkia on arvion mukaan noin 300 m³ ja kuitua noin 220 m³. Kasvupaikat ovat pääosin tuoreita ja lehtomaisia kankaita

Kiinteistövero kohteella vuonna 2021 179,38 euroa. Lisäksi vuosittain maksettavaksi tulee Siirtolantien yksityistiemaksut, jätemaksu sekä vesijohto- ja sähköliittymän perusmaksut. Myyjä maksaa erottamattoman määräalan lohkomiskustannukset. Rannan ja myyntikohteen välissä on vesijättöä.

Kohteella on osuudet yhteisiin alueisiin

1) Yhteinen vesialue 205-414-876-2 Saaresmäen jakok.vesialue Rekisteröintipvm: 1.1.2007
Osuuden suuruus: 0,000196 / 4,312500
2) Yhteinen maa-alue 205-414-878-3 Saaresmäen jakok.maa-alue Rekisteröintipvm: 1.1.2007
Osuuden suuruus: 0,000196 / 4,312500
3) Yhteinen vesialue 785-876-4-1 Manamansalon-Vuolijoen
osakaskunta (useassa kunnassa)
Rekisteröintipvm: 11.6.2015
Osuuden suuruus: 0,002318 / 9,875100

Ostajan maksettavaksi tulevat varainsiirtovero (4 % myyntihinnasta), kaupanvahvistajan palkkio (120 €) ja lainhuudatusmaksu (151 €).


Kaava   Oulujärven rantayleiskaava >
     
Rasitteet ja rajoitukset Ei  
Kiinnitykset ja rasitukset Ei  
Tieoikeudet On Ks. kiinteistörekisteriote
Osuus yhteisiin On Lueteltu yllä
Tätä kohdetta välittää:

Pekka Manninen, MMM, LKV

Pekka Manninen (MMM, LKV, Kaupanvahvistaja)
044 3141434
pekka.manninen@kajaaninmetsa.fi
KAJAANIN METSÄPALVELU LKV