Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala
Metsätila Hyrynsalmi 36.4 ha

Lähellä Hyrynsalmen kirkonkylää hyvin saavutettavissa oleva kangasmaavaltainen tila. Kasvupaikka- ja kehitysluokkajakauman puolesta loistava sijoituskohde. 

Syyskuussa 2021 tehdyn maastoarvion (Kajaanin Metsäpalvelu) mukaan tilan kokonaispuusto on 3 904 m³, josta kuitua 2 897m³ ja tukkia 746 m³.

Taimikoiden pinta-ala on 6.8 hehtaaria. Taimikot ovat varttuneita, noin 20 vuotiaita hyvin hoidettuja männiköitä.

Tilan läpi kulkee kantavia kangasmaita pitkin menevä metsäautotie. Länsipäästä myyntikohde rajoittuu asfaltoituun yleiseen tiehen.

Tilalla on jonkun verran kiireellisiä ensiharvennusrästejä. Pääosa tilasta on hyvässä arvokasvun vaiheessa olevaa harvennettua kasvatusmetsää.

Kasvupaikat ovat pääosin tuoreen ja kuivahkon kankaan hyvin kasvavia kangasmaita. Sekapuuna kasvaa rauduskoivua, mikä kertoo Kainuun korkeuksilla hyvistä kasvun edellytyksistä.

Tilalla sijaitsee purkukuntoisina myytävät rakennukset; vanha hirsitalo, sauna ja varastorakennus. Sähköliittymä on purettu. Talossa on peltikatto ja rossipohja. Tontilla sijaitsee kaivo, jonka veden laatua ei ole tutkittu. Talon hirsikehikko vaikuttaa silmämääräisen tarkastelun perusteella ikäisekseen kohtuulliselta. Katto vaikuttaa pitävän vettä kohtuullisesti ja alin hirsikerros on pääsääntöisesti irti maasta. 

Ostajan maksettavaksi tulevat varainsiirtovero (4% kauppahinnasta), lainhuudatuskulu (132 €), kaupanvahvistuspalkkio (120 €) sekä noin noin 0.4 hehtaarin määräalan lohkomiskustannus.


Kokonais pinta-ala 37.1 ha
Taimikoiden pinta-ala 6.8 ha
Kokonaispuusto 3 904 m³
Kuitupuuta 2 897 m³
Tukkipuuta 746 m³
Kaava Ei  
     
Rasitteet ja rajoitukset Ei  
Kiinnitykset ja rasitukset Ei  
Tieoikeudet On Ks. kiinteistörekisterin karttaote
Osuus yhteisiin Ei  Tätä kohdetta välittää:

Pekka Manninen, MMM, LKV

Pekka Manninen (MMM, LKV, Kaupanvahvistaja)
044 3141434
pekka.manninen@kajaaninmetsa.fi
KAJAANIN METSÄPALVELU LKV