Määräala Sijaintikunta Lomarakennustontti ja metsätila Kajaani Noin 12 kilometrin päässä Kajaanin keskustasta Hannusrannan ja Jormuanlahden osayleiskaavan alueella RA-kaavamerkinnällä oleva lomarakennuspaikka Oulujärven rantamilla (rannan ja järven välissä vesijättöä) sekä noin kolmen hehtaarin puuhapalsta. Tontti aukeaa hienosti Paltaselälle päin ilta-auringon suuntaan, vaikkakin tällä valoisalla paikalla auringon paistetta riittää myös päiväsaikaan. Kohde myydään määräalana. Ostaja ottaa vastattavakseen lohkomiskustannukset. Tontilla ei ole sähköliittymää, mutta sähköliittymä on mahdollista hankkia Kajaven voimassa olevan vyöhykehinnoittelun kustannuksilla (Kajaven antaman selvityksen mukaan kohteella käytetään vyöykkeen 1 hinnoittelua, 4 100 €/liittymä). Myyntikohteella on noin 3 hehtaaria rehevän kasvupohjan metsämaata, pääosin nuorta ja varttunutta kuusentaimikkoa/nuorta kasvatusmetsää, mutta myös jonkin verran uudistuskypsää metsää. Kokonaispuusto on arviolta 140 m³, pääosin erikokoista kuusta, koivua ja haapaa, eli myös polttopuut saa pitkäksi aikaa omasta takaa! Kohde rajoittuu Hannusrannantiehen, joka on yleinen tie. Rakentamisen määrä: Kajaanin kaupungin rakennusjärjestys Lomarakentamisen ja asuinrakentamisen määrä ranta-alueella Ranta-alueella samalle rakennuspaikalle ja samaan pihapiiriin saa rakentaa enintään yhden 2-kerroksisen ja kaksi-asuntoisen loma-asunnon ja enintään 30 krs-m2 saunarakennuksen. Kaksi-asuntoisen loma-asunnon sijasta saa rakentaa yksi-asuntoisen enin-tään 2-kerroksisen loma-asunnon ja toisen 2-kerroksisen loma-asunnon enintään 50 krs-m2 rakennusoikeuden puitteissa. Päärakennuksen lisäksi talousrakennuksia saa rakentaa enintään 5 kpl. Ranta-alueella lomarakentamisen enimmäiskerrosala rakennuspaikalla saa olla 7 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään…

Read more

1/1