Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala Metsätila Sotkamo 100.2 ha TARJOUKSET KÄSITTELYSSÄ… Myytävänä harvinaisen runsaspuustoinen metsätila Sotkamossa. Tila koostuus kuudesta palstasta. Puustosta on laadittu maastoarvio joulukuussa 2020 (Kajaanin Metsäpalvelu). Arvion mukaan kiinteistön kokonaispuusto on noin 23 500 m³, josta tukkia noin 13 100 m³.  Puustosta suurin osa sijaitsee uudistuskypsissä, mäntyvaltaisissa kangasmetsissä. Kasvupaikat ovat pääosin tuoreen ja kuivahkon kankaan kangasmetsiä. Palstat ovat helposti saavutettavissa tiestöä pitkin (katso kiinteistörekisterin karttaote). Tilalla on runsaasti välittömiä hakkuumahdollisuuksia (uudistuskypsiä metsiä 63 hehtaaria). Tilan keskipuusto metsämaalla on 234 m³/ha. Tilalla on lampi ja noin 1.5 kilometrin verran Heinosen, Hiidenlammen, Likolammen ja Tipasjoen rantaviivaa. Tilalla on myös reilut osuudet yhteisiin maa- ja vesialueisiin. Kohteella sijaitsee purkukuntoinen talo, josta kiinteistövero vuonna 2021 oli 45,65 euroa. Tässä on poikkeuksellisen runsaspuustoinen metsätila runsailla virkistyskäyttömahdollisuuksilla. Todella harvinaislaatuinen kohde jollaista ei usein tule vastaan. Palstoille menevät tiet on pääosin aurattu. Kysy välittäjältä maastotarkistettua XML-tiedostoa. Tarjoukset käsitellään ensimmäisen kerran 1.6.2021. Tarjousten on oltava voimassa 15.6.2021…

Read more

1/1