Kiinteistö Sijaintikunta Metsämaan pinta-ala
Metsätila Nilsiä n. 26.7 ha

Nilsiässä hyvällä saavutettavuudella sijaitseva tasaisen kehitysluokkajakauman omaava metsätila. Kasvupaikat ovat pääosin tuoreen kankaan kangasmaita, joten sijoitus tuottaa tasaisen varmasti vuodesta toiseen hyvän kasvun muodossa.

Metsäarvio tehtiin maastotyönä huhtikuussa 2023. Arvion mukaan tilan kokonaispuusto on noin  1 843 m³, josta tukkia ~740 m³ ja kuitua ~930m³. Keskipuusto metsätalousmaalla on 69 m³/ha ja tämän hetken keskimääräinen vuosikasvu noin 5.5 m³/ha. 

Kehitysluokkajakauma on varsin tasainen, metsät ovat suurimmaksi osaksi hoidettuja taimikoita tai nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä. Heti pinoon pantavaa löytyy noin 1.4 hehtaaria. Taimikot on hoidettu.

Puron varren vanha metsä on metsälakikohde, mutta sille on mahdollista hakea ympäristötukea (taimikon varhaishoidon kemeratuki myönnetty myös vanhan metsän kuviolla vuonna 2014, tällä voi olla vaikutusta mahdollisen ympäristötuen myöntämiseen).

Kasvupaikat ovat pääosin tuoreita kankaita, joskin ravinteisuus vaihtelee kasvupaikkaluokan sisällä MT- ja MT välillä. Paikoin taimikoissa karummilla kohdilla viljellyn kuusen kasvu on hidasta, mutta luontaisesti syntynyt mänty parantaa kasvua.

Kulkuoikeudet ovat kunnossa (ks. kiinteistörekisterin karttaote). Tiestö on hyvä ja kestää puun korjuun kuivaan kesäaikaan.

Kiinteistöllä on osuudet yhteisiin alueisiin:

1) Yhteinen vesialue 297-505-876-2 Siikajärven osakaskunta
(297-505-876-2, 687-409-876-1)
Rekisteröintipvm: 1.1.2013
Osuuden suuruus: 0,003500 / 0,989700
2) Yhteinen vesialue 297-505-876-9 Talon N:o 6 yhteinen vesialue Rekisteröintipvm: 1.1.2013
Osuuden suuruus: 0,003500 / 0,166700
3) Yhteinen maa-alue 297-505-878-3 Yhteinen venevalkama Rekisteröintipvm: 1.1.2013
Osuuden suuruus: 0,003500 / 0,166700
4) Yhteinen maa-alue 297-505-878-4 Uunikivilouhospaikka Rekisteröintipvm: 1.1.2013
Osuuden suuruus: 0,003500 / 0,166700

Tarjoa viimeistään 20.5. Tarjoukset käsitellään ensimmäisen kerran 21.5.

Ostajan maksettavaksi tulee kaupanvahvistajan palkkio (120 €), varainsiirtovero (4% kauppahinnasta) sekä lainhuudatusmaksu (151 €).


Kokonais pinta-ala 27.0 ha
Taimikoiden pinta-ala 11.7 ha
Kokonaispuusto 1 843 m³ 
Kuitupuuta 929 m³
Tukkipuuta
737 m³
Kaava Ei  
     
Rasitteet ja rajoitukset On  Puron varsi lakikohde
Kiinnitykset ja rasitukset Ei  
Tieoikeudet On Ks. kiinteistörekisterin karttaote
Osuus yhteisiin On Lueteltu yllä
Tätä kohdetta välittää:

Pekka Manninen, MMM, LKV

Pekka Manninen (MMM, LKV, Kaupanvahvistaja)
044 3141434
pekka.manninen@kajaaninmetsa.fi
KAJAANIN METSÄPALVELU LKV